CestovateléCestovatelé 2007/2008Jsme v neviditelném proudu mezi galaxiemi, v mrazivých hlubinách vesmíru, které neobsahují nic než nějakou tu zbloudilou molekulu, pár zaběhlých komet a …ale pozor, teď se pohnul velký kruh temnoty, oko se snaží odhadnout jeho velikost, a hle to, co se zdálo vzdáleným vesmírným noc, se náhle mění ve svět. Hvězdičky, které na něm září, jsou světly toho, co by se dalo milostivě nazvat civilizací. Jak se onen svět líně pohybuje, poznáváme v něm Zeměplochu, nesenou vesmírem na hřbetech 4 slonů, stojících na krunýři gigantické želvy. V komplikovaných oběžných drahách kole ní obíhají maličké Slunce a maličký Měsíc, a tak vytvářejí noc, den a roční období. Nikde jinde ve vesmíru pravděpodobně neexistuje podobný systém, kde by slon musel uhýbat nohou, aby mohlo slunce proletět. Proč to tak je, nikdo neví…

Takto by mohl vypadat vysněný svět spisovatele Terryho Pratchetta, Zeměplocha.

Ale my půjdeme navštívit také krásnou, všemi barvami zářící ZEMĚKOULI.

cestovatelé-planeta

Budeme objevovat neznámá pohoří, pouště, pásma lesů, náhorní plošiny, dozvíme se o živočišných a rostlinných druzích, které jsou schopny života ve zcela odlišných přírodních a i klimatických podmínkách. Setkáme se s obyvateli jednotlivých koutů světa – jak žijí, baví se a pracují, co jedí a jakým jazykem se dorozumívají. Shromáždění takového kvanta informací bude vyžadovat ohromné úsilí.

Přeji vám, cestovatelé, mnoho štěstí na této dlouhé výpravě.